Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Paaszondag
4 april 2021

Met Leen Koning (orgel) en Gert Floor (altviool), Eric Taanman (zang)
ouderling van dienst en lector: Iris Oosterveld

Aangeraakt


 

De klok slaat 10

Welkom

Aanvangswoord en gebed

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken

Lied 630 ( door Cantorij Goes)    kleine kaarsjes worden aangestoken

Lezing Jesaja 35: 1-3

         1De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn,

de wildernis zal jubelen en bloeien, 2als een lelie welig bloeien,

jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,

met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER,

de schoonheid van onze God. 3Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.

Lied 637

 Paasevangelie naar Lukas 24: 1-12

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4
Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7

de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

9Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Lied 624

Overweging

Muziek voor orgel en altviool

Mededelingen

Gebed afgerond met:

Laudate Dominum omnes gentes, Alleluia (Taizé)

Tekst compilatie van o.a.  psalmen 136, 150

Zegen

Orgel: U zij de glorie

 

—————————————————————————-

Illustratie: Jan van Eyck

 

 

 

 

Paaszondag 4 april

Ga naar de bovenkant