Inspiratiewandeling

Op 2 en 3 oktober kun je meedoen aan een inspiratiewandeling. Van Plek naar Plek. In maart organiseerden we die in Schoorl.
Het was een typische corona-activiteit. Wandelen was ongeveer het enige wat toegestaan worden. Toen konden de
wandelaars, veiligheidshalve nergens naar binnen maar nu wel. Ook kan er nu weer in groepjes gelopen worden; voor wie dat wil.
De wandeling is georganiseerd door de werkgroep “Denktank” in het kader van de herfstactiviteiten.  Zie voor alles verder op op de website.

Ter inspiratie de tekst die voor het kerkje van Groet komt te hangen, voor de wandelaars.

Het Witte Kerkje

 

Vanaf de 16e eeuw tot nu moest geld bij een geschraapt worden voor het onderhoud van dit gebouw.

Hier woonden alleen maar arme boeren die wat grijpstuivers bij elkaar legden op de tafel van de kerkvoogdij.

Gelukkig was (en is) de overheid nooit te beroerd om bij te springen, als er weer een oorlog of noordwesterstorm over de kale zandduinen was geraasd.

Vallende stenen uit gewelf en muren, afbladderende verf, vochtproblemen, ingestort koor, uitgeleefde toren, je moet er wat voor over hebben.

Het heeft wat opgeleverd: het kerkje staat er nu mooi bij; dankzij de overheid en de arme boeren en … de jaarlijkse braderie.

 

Je zou bijna denken dat het in de kerk alleen om geld en stenen gaat.

Dat is natuurlijk niet zo: lees het gedicht van de Bergense dichter Theo Olthuis (stukje naar links lopen).

Als deze stenen niet inspireren tot iets hogers of juist diepers, kun je er beter geen geld in steken. Toch?