Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Stilte

De klok slaat 10 uur

Orgelspel door Willem Leegwater

Welkom door ambtsdrager van dienst Mieke ten Pierick

Openingslied 283: 1, 2, 4 In de veelheid van geluiden

Kyriegebed met respons 367D

Inleiding op de lezingen

Lezing uit:  Markus 5: 1-13

Lied 834 Vernieuw gij mij, o eeuwig licht

Lezing uit: Markus 5: 14-20

Orgelspel

Korte overweging

Orgelspel

Voorbeden met respons 367B  Heer, onze Heer, ontferm u over ons

Mededelingen

Slotlied 995 O vader, trek het lot u aan

Zegen

Muziek solo-orgel

www.kerkomroep.nl