Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Paaszondag met:  ds Lettie Oosterhof, Leen Koning orgel,
Marga van der Pol en Roosmarie van Dijk blokfluit

Muziek voor de dienst

Stilte

De klok slaat 10

Muziek voor twee blokfluiten (alt) van Jacques Hotteterre (1712)

Welkom

Aanvangswoord en gebed

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken

Zingen 632

Lezing uit Jesaja 35

Muziek voor twee blokfluiten (tenor) duet van G.P. Telemann (1681-1767)

Paasevangelie naar Markus 16: 1-8

Lied van Leen

Wij wachten op wat komen gaat
Zijn hand maakt alles goed
want in de vroege dageraad
kwam Hij ons tegemoet

Wij wachten op wat komen gaat
Zijn voetstap gaat ons voor
Hij is het die ons zingen laat
de hele schepping door

Het lieve Licht dat Pasen heet
heeft stil ons aangeraakt
Hij. die de Heer is-van ons weet
heeft alles nieuw gemaakt

Overweging: De man die zichzelf uitdeelde

Muziek voor twee blokfluiten (sopraan) van G. Gamberti (1600)

Gebed afgewisseld met: Laudate 117d

Mededeling

Lied 637

Zegen

 

 

 

www.kerkomroep.nl

 

Ga naar de bovenkant