Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Even voor stellen: ds Helene Perfors

Sinds 2001 ben ik vanuit de Protestantse Kerk Nederland werkzaam als koopvaardijpredikant in de haven van Rotterdam. In dat werk heb ik te maken met zeevarenden van alle  windstreken die in de haven aanleggen. En als het gaat om  Nederlandse zeevarenden als landelijk contactpersoon van de Vereniging Maritiem Gezinskontakt.

Over het koopvaardijwerk hebt u vast eerder gehoord van mijn collega Léon Rasser uit Amsterdam. Rotterdam is wat groter, maar voor mij gaat het werk om presentie, ‘er zijn’.

Dat kan op verschillende manieren: van de koetjes en kalfjes in het busje van de zeemansclub via karaoke en oecumenische kerkdiensten tot indringende pastorale gesprekken als er moeilijkheden zijn. Maar ook in het bevorderen van betrekkingen met de plaatselijke kerken of de internationale contacten die er tussen de verschillende zeemansmissies zijn. Dit alles in de setting van de maritieme wereld, waarin de techniek en de economische belangen vaak de simpele menselijkheid in de weg staan.
Zeker in deze coronatijd, waarbij de crisis zeevarenden hard treft. Bijvoorbeeld doordat zij niet kunnen worden afgelost en vaak al maanden langer aan boord zijn dan eigenlijk de bedoeling was. Dat heeft veel sociale consequenties, ook voor de thuisblijvers. Ook wordt de situatie aan boord gevaarlijker omdat mensen erg moe worden. Om in die wereld mensen te helpen staande te blijven, met elkaar en met God, is een geweldige uitdaging. Maar prachtig werk!

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020

-Voor aanvang van de dienst speelt Willem Leegwater

 -De kerkklok slaat 10.00 uur.

-Welkom door Ton Peters

-Moment van Stilte

-Aanvangslied: Psalm 27, vers 1 en 2 – De Heer is mijn licht en mijn heil

-Aanvangswoord en Groet

-Drempelgebed

-Gezongen Kyrie- en gloriahymne, lied 299eU alle eer

-Woord ten leven

-Dienst van het Woord

-Gebed

-Bijbellezingen:

 Psalm 107, lezing afgewisseld met orgelspel Ps. 107 

 Marcus 4:35-41

-Overdenking

-Meditatieve muziek 

Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen en Inzameling van de Gaven 

Diaconaal collectedoel:

Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Wereldvluchtelingendag, Colombia.

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Slotlied: Gezang 467 (oude liedboek): O eeuw’ge Vader, sterk in macht……. 

Wegzending en Zegen (gemeente zingt 3x Amen)

 

https://www.kerkomroep.nl

Vul Schoorl in, in het balkje waarboven staat: Vind uw kerk. Er hoeft niet ingelogd te worden.