Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Orde van dienst zondag 20 september

Voorganger: Lettie Oosterhof
Organist: Willem Leegwater
Zang: Eric Taanman

Derde dienst  in de serie: Het goede leven
De zin van het leven als je geen zin meer hebt

-Orgelmuziek voor aanvang van de dienst

De klok slaat 10, -welkom en stilte

Lied: 601: 1,2

Aanvangswoorden en gebed

Lied 601: 3

Het goede leven

Muziek: psalm 42

Lezing: Psalm 42 a in beurtspraak

Zoals een hert reikhalst naar levend water
zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe
Allen: Ik dorst naar God, de levende God

Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God?
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht,
en altijd weer hoor ik zeggen: Waar blijft nu je God?

Allen: Ik dorst naar God, de levende God

God, geef mij vandaag en iedere dag een teken van liefde, dan zal ik voor U zingen tot diep in de nacht,
zo lang ik besta,
een lied voor de God van mijn leven.

Allen: Ik dorst naar God, de levende God

Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig?
Ik zal wachten op God en eens zal ik Hem danken:
Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God.

Allen: Ik dorst naar God, de levende God
Ik dorst naar God, de levende God.

Lied 918: 1, 2

-Inleiding op de teksten uit het boek: De zin van het leven van Fokke Obbema

-Tekst 1 en daarna Lied 918: 3

-Tekst 2 en daarna Lied 918: 4

-Tekst 3 en daarna stilte en Lied 918: 1

-Tekst 4

Muziek door Willem

Gebeden en mededelingen

Lied 423: 1, 2 gezongen,
3 gesproken

Zegen

 

 

1e collecte: diaconaal

2e collecte: voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen en de kosten van de eredienst.

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, maar er is een gezamenlijke schaalcollecte voor zowel diaconie als voor onderhoud van de kerken en kosten van de eredienst bij de deur bij het verlaten van de dienst. Na afloop zal de opbrengst gelijk verdeeld worden.