Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

In verband met het corona-virus volgen we in de Protestantse kerk in Schoorl en Groet de
richtlijnen van Protestantse Kerk Nederland en RIVM.  Er zijn voorlopig alleen online kerkdiensten. via http://www.kerkomroep.nl

De diensten zijn ook nog lang nadat ze geplaatst zijn, te beluisteren.
Fijn als mensen dat doen want dan weten de medewerkers dat ze het niet voor niets doen.
In de tweede online- dienst op 22 maart gaat Lettie Oosterhof voor en er is muziek te beluisteren van Bert Huibers op orgel en Geert Omta op piano. Het thema van de veertigdagentijd is : Vrijheid moet je doen.

Alle andere activiteiten worden veiligheidshalve afgelast.

Wat betreft het bezoekwerk wordt het persoonlijke contact onderhouden via telefoontjes, kaartjes,
nieuwsbrieven; alles bedoeld om hulp te geven en aandacht.

 

Voor meer informatie:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Andere informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/   

Uit het schrijven van het moderamen classis Noord-Holland:

Kerkdiensten

De Protestantse Kerk in Nederland raadt gemeenten aan in ieder geval tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Hieronder vallen ook kerkdiensten. Zie daarvoor de verklaring op de site van de kerk (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/).

Het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland weet dat veel kerkdiensten in Noord-Holland door minder dan 100 kerkgangers worden bezocht. Niettemin geeft het breed moderamen u als kerkenraad (met inachtneming van uw eigen verantwoordelijkheid daarin) in sterke overweging om ook diensten met minder dan 100 bezoekers af te gelasten. Veel van deze diensten worden bezocht door juist ouderen, die gerekend moeten worden tot de meest kwetsbare groep.

Van vele kanten horen wij dat gemeenten een eigen (online) alternatief gaan aanbieden. Misschien is het ook mogelijk dat gemeenten juist in deze moeilijke tijd hierin elkaar opzoeken en elkaar bijstaan.