De langste dag van het jaar

 

Op 19 juni werd rond de kerk in Schoorl een “inn” georganiseerd door de Oecumenische werkgroep en hulptroepen.

Muziekvereniging De Vriendschap en koor Chantous, internationale hapjes van Mina en Anna en Henk, sangria van Clasina, gedichten van Arij, schilderijen van Leo, Clasina en Annelies en Marijke, de wondere wereld van Hans Peter en veel bezoekers uit

en omstreken. Deze heel geslaagde gezelligheid verving de Kerst Inn die we twee jaar hebben moeten missen. Jaar in jaar uit stonden we stil bij de kortste dag en het kerstfeest dat er mee verbonden is. Stil staan bij de langste dag is hier te lande minder gebruikelijk

Hoewel? Bij onze katholieke broeders en zusters wordt het feest van Sint Jan gevierd. De parochie in Catrijp is naar deze heilige Doper genoemd.  Zijn naam is ook ooit verbonden met een seizoenswisseling. “Met Sint Jan keert het blad zich om”. Religie en natuur: een onverbrekelijk duo.  Sint Jan en Kerst, we houden ze erin. Tot volgend jaar.