Omdat de herdenkingen van 4 mei niet doorgingen, werd in Groet om 2 minuten voor 8 de Last Post geblazen. De twee minuten stilte werden afgesloten met het taptoe signaal. Rob Snip trotseerde hoogte en kou om zo de dorpelingen stil te laten staan bij 4 mei.

Omstanders beleefden een bijzonder moment.