HART GERAAKT

Tijdens het Schoorlse Kunsten weekend in juni exposeerden de Artsisters in de kerk. In de kerkdienst op 25 juni stond hun project centraal: Hart geraakt.

Op een groot kleed stonden uitspraken van willekeurige mensen over hoe een vriend of geliefde hen heeft geraakt.
Het onderzoek deden ze naar aanleiding van wat ze zelf hadden meegemaakt aan overlijden. Het beeld voor in de kerk: twee mensen die samen een hart vasthouden. In de kerkdienst ontpopte de rups zich tot vlinder zoals mensen gaan bloeien als ze geraakt worden door een ander.

In de dienst werd het verhaal over de vriendschap van David en Jonathan gelezen. Een verhaal waarin de pijlen je om het hoofd vliegen en de liefde diep en tragisch is.

www.artsisters.org