Wereldreis

In de mooie kathedraal van Hereford hangt de grootste en oudste wereldkaart van de hele wereld. Hij geldt als UNESCO werelderfgoed. Deze zomer zag ik hem. Er waren wel toeristen maar de belangstelling voor dit stukje erfgoed is erg bescheiden. Des te beter want dan kun je er met je neus bovenop staan.
Het is een wonder dat de kaart bewaard is gebleven: eeuwenlang verstopt ergens in een kelder, op het punt gestaan weggegooid te worden maar op het nippertje gered.

Meer dan een kaart is het een verhaal over hoe ze in die tijd, rond 1250,  de wereld zagen. Wat bekend is, Europa, is herkenbaar en zorgvuldig getekend, zoals natuurlijk de kathedraal van Hereford. Maar het grootste deel van de wereld is onbekend en angstaanjagend. Rondom de wereld bevindt zich de dreigende wereldzee. En, bijna onvindbaar, in de versierde rand het woord MORS, de alles bepalende dood. Maar als tegenwicht dan weer bovenaan, de wereldheerser, Christus op een troon. En…in het centrum van de kaart: Jeruzalem, als een belofte van vrede en veiligheid.

De wereld als een grote platte pannekoek omringd door terra en okeanos incognita.

Wat zou ik tekenen als Mappa Mundi in de zomer van 2019? Kijkend naar de Mappa dacht ik aan de brandende Amazonebossen, het groener wordende Groenland, de plastic oceaan. De kant van Moskou op zag ik poppetjes die om democratie riepen en de kant van China op zag ik ook poppetjes onder parapluutjes die hetzelfde riepen in een andere taal. Op de plek waar Hereford is getekend op de kaart stond ook een poppetje democracy te roepen. Zelfs hier wordt ze bedreigd. De dreiging die de Middeleeuwers voelden had te maken met het onbekende van de nog niet ontdekte wereld. Ze voelden zich klein en kwetsbaar. En wij? Onze Mappa weet alle landen netjes te plaatsen, bekend terrein, maar er is minstens zoveel bedreiging en reden om je klein te voelen.
Ergens boven alles uit zit een poppetje op een troon: Christus Rex. Hij overziet de boel al is hij wel erg ver weg. Dat gaf de Middeleeuwer enige hoop en houvast.

En wij? Hopelijk zijn er veel poppetjes op de kaart te vinden die roepen om democratie en veiligheid en vrede en een schone aarde. Heel veel poppetjes met lange adem.

In beweging

Als ik dit schrijf is het vlak voor Pinksteren en vlak na het Suikerfeest.De moslims mogen na een tijd van vasten en stil staan in beweging komen en opleven, de christenen worden opgewekt door de Geest.
Geloof is geen kwestie van stil stand maar zoeken naar hoe je je door het leven heen beweegt. Welke kant wil je op, welke niet. Brede weg, smalle weg, door de zee of er om heen, toekomst gericht of achterwaarts. Naar de hemel of de hel. Nou ja, die laatste is gelukkig niet meer zo actueel.
Verhalen in de bijbel gaan vaak over beweging, op weg gaan, geroepen worden. Een beweging naar vrijheid, goed leven, samenleven, bewust leven.

 

Om een beweeglijke geest te houden moet je ook kunnen stil staan, opladen, mijmeren, mediteren, lezen. In de kerk zoeken we altijd naar een mooie mix van die twee. Stil staan bij god de vader, lezen over Jezus de zoon en dan naar buiten gaan op de vleugels van hun Geest.

Een dierbare vriendin overleed onlangs. Zij had bij uitstek een beweeglijke geest, luisterend, soms een wijs woord sprekend, altijd lezend, hulp gevend, altijd onder weg. Maar ze ging eigenlijk amper op vakantie. Vliegangst, liever niet auto rijden. Maar wat een boekenkast, en prachtige tuin had ze.
Ze was geworteld en tegelijkertijd beweeglijk. Ze reisde in die tuin en in haar huis, in de ontmoetingen met mensen en de gesprekken die ze voerde in haar werk als geestelijk verzorger.
Misschien was ze zo wel meer in beweging dan alle wereldreizigers met stedentrips en reisleiders die je van zeven uur ’s ochtends tot ’s avonds laten rondrennen van hotspot naar hotspot.

Ze was een goed mens. In zulke mensen waait de Geest naar ons toe. Moge zij waaien als het windstil is op de zomerdagen in en rond Schoorl, Groet en Camperduin.

 

 

 

 

 

 

Afbranden en opstaan

Wonden en ruines kunnen je dichter bij jezelf brengen.  Wat versteend was wordt weer zacht. Eigendunk, teveel aan eigenwaan en hoogmoed die een mens verwijderd houden van anderen verdwijnen. Soms kan een gevecht, een wond iets positiefs opleveren. Dat gebeurde misschien wel toen de Notre Dame in brand stond. Misschien moeten sommige ruines maar een tijdje blijven en niet te snel opgeruimd worden. Vijf jaar zegt de president want het moet natuurlijk zo snel mogelijk. Onder leiding van een heuse generaal. Maar in de bijbel hebben ze vaak 40 jaar nodig om geheeld te worden… Laat het maar wat langer duren dan vijf jaar.

Het verhaal van het christelijk geloof is het verhaal van een gehavende man die ons aanraakt. Laat de Notre Dame maar een tijdje kapot blijven. Als  symbool van de onvolkomenheid van het leven. Van de wonden in ons eigen leven en vooral van vertrouwen dat desondanks nieuw begin mogelijk is. Misschien brengt het mensen dichter bij elkaar. Als de wonden van de Notre Dame ook de herinnering oproepen aan de wonden de geestelijke en lichamelijke, van de armen in Frankrijk die geen geld hebben voor de tandarts. De wonden van de banlieus. De wonden van vluchtelingen in de vieze onaanraakbare kampementen in Calais en Parijs. Raak me aan mompelen ze daar en onder hen bevindt zich misschien ook de man van Nazareth. Een miljard is voor hen niet weggelegd en ook niet genoeg.

Het is een schandalig geloof zei Paulus, het christelijke geloof in een verwond mens. Een raar geloof. Een mens houdt niet van wonden, je wilt heelheid. Maar ze gaan niet zonder elkaar. Wie leeft raakt ongetwijfeld ook beschadigd en daarom is echte heelheid misschien wel altijd gelijmde heelheid.

 

Deugdzaamheid

Bij dat woord komen vaak brave beelden naar boven van Jantje die eens pruimen zag hangen en ze vooral niet plukte. Zo was hij opgevoed. De kerkvader Augustinus had meer levenservaring en schreef dat hij als jongen pruimen zag hangen en ze, ondanks zijn opvoeding, wel plukte. Niet eens om ze te eten maar gewoon omdat hij daar zin in had. Mensen doen niet altijd wat het verstandigste is of wat ze geleerd hebben. De wil is niet vrij en mensen tot alles in staat. Desalniettemin kan het geen kwaad om toch je best te doen en je open te stellen voor Gods Geest die je inspireert tot het goede en mooie. Voor hen die niet zoveel hebben met de christelijke traditie is er de herontdekking van de Levenskunst. Nadenken over je levensdoelen, werken aan je levenshouding aan de hand van deugden. Zo beoefen je de kunst  om van jezelf en je leven iets moois te maken. Geen vage waarden of strenge regels, maar deugden helpen daarbij.
In het onderstaande stukje in dagblad Trouw komt alles voor: aan- en afwezigheid van deugd en waarden,  bizarre regels en daarop volgende straf. De werkelijkheid is gekker en ingewikkelder dan de wijsheid van religie en levenskunst. Wat niet wegneemt dat deugdzaamheid een nastrevenswaardig levensdoel blijft.

In Detroit wordt een vrouw betrapt op twee overtredingen in het verkeer: te snel rijden en fout parkeren. Als de agent naar de vrouw kijkt besluit hij haar maar een overtreding aan te rekenen. Hij heeft kennelijk begrip voor haar. Als zij wegrijdt steekt zij desalniettemin haar middelvinger op. Waarop de agent alsnog het volle bedrag in rekening brengt. Vervolgens sleept de vrouw de agent voor de rechter. Zij vermoedt dat ieder mens het recht heeft om op deze manier zijn mening te uiten. En waarachtig: de rechter stelt haar in het gelijk op grond van het grondwetsartikel dat gaat over vrijheid van meningsuiting. De immuniteit van de agent weegt minder zwaar. Cruise, zo heette de vrouw (!) toonde wel weinig dankbaarheid, volgens de rechter, maar desalniettemin… Het is nog niet bekend wat de straf is voor de vriendelijkheid van deze agent. Trouw 19 maart 2019

Houvast..laat los

Ieders leven beweegt zich van houvast zoeken naar loslaten en omgekeerd. Je wordt van de navelstreng losgemaakt, maar je ouders houden je ook stevig vast als je leert te lopen of fietsen. Als puber wil je ze maar al te graag loslaten.  Voor sommige mensen is geloof houvast. Als ze dat niet zouden hebben zouden zorgen en verdriet in het leven zwaarder te verdragen zijn. Misschien ook hun angst voor het definitieve loslaten, het sterven.

De paasverhalen laten zich ook lezen als verhalen over houvast en loslaten. De vrienden en Jezus houden elkaar vast bij het laatste avondmaal. De leerlingen weten zich veilig in een oud ritueel. Zoals mensen zich veilig kunnen voelen als ze de kerk binnen stappen en vertrouwde handelingen uitvoeren. Maar het kan ook schijnveiligheid worden, een vlucht voor wat er elders in de wereld aan de hand is. Zo zien de leerlingen niet wat er staat te gebeuren. Dat Jezus niet als succesvolle koning ontvangen zal worden maar gezien zal worden als een mislukte profeet. Wanneer het er op aan komt rennen de meeste leerlingen weg of ontkennen ze hun vriendschap. De veiligheid van het ritueel is maar betrekkelijk.

Maar op de weg naar Golgotha zijn er ook dappere mensen die de mislukte profeet willen vasthouden. Ze trekken zich niets aan van de meerderheid die staat te lachen. Simon van Cyrene, de wenende vrouwen, ze blijven in hun hulpvaardigheid en verdriet bij hem. Onder het kruis staan er weer vrienden, onder wie Johannes en Maria Magdalena. Ze houden vol. Na zijn dood helpt Jozef van Arimatea hem de laatste eer te bewijzen. En dan na al deze gebeurtenissen is er weer Maria Magdalena die Jezus opnieuw wil vasthouden. “Blijf bij mij”.

En dan krijgt ze te horen: “Laat me los”. Loslaten is het laatste. Nu niet als vlucht of uit lafheid maar als een kind dat zijn ouders los moet laten en zelf op weg gaan. Wat ze van hem ontvangen heeft moet genoeg zijn om haar weg te vervolgen.

Het paasverhaal stelt de omstanders, de vrienden van Jezus steeds voor de keuze: vasthouden of loslaten. Waar laat je je door beheersen in je leven. Houd angst je in zijn greep langs de kant van de weg? Klamp je je vast aan schijnzekerheden? Of laat je je vasthouden door goedheid en idealen? Durf je volwassen te worden als Maria Magdalena? De opstanding van Pasen slaat even zeer op Jezus als op ons zijn volgelingen. Geen leerlingen meer maar grote mensen die erop uit gaan, wie weet waar naar toe.
pasen 2018

Wachten

Saint Kevin ging naar buiten om in de natuur te bidden. Hij bad om een zegen van God en hield daarbij zijn armen gestrekt en zijn handen geopend naar de hemel. Even later kwam er een merel aangevlogen. De merel ging zitten in de holte van Kevin’s hand en legde er haar eitjes in. Saint Kevin bleef net zo lang staan tot de eitjes waren uitgekomen en de jonge merels konden uitvliegen.

Sint Kevin is een voorbeeldig wachter. Waar een normaal mens wachten vaak beschouwt als een onoverkomelijk kwaad, een verspilling van tijd, gebeurt er in deze wachttijd van alles. Kevin moet zijn geestelijk uithoudingsvermogen testen, zijn spieren trainen. Hij moet geduld oefenen, de merel niet laten schrikken.

Zijn wachttijd lijkt op de veertigdagentijd of vastentijd, zes weken voor Pasen.
Een tijd van geestelijke training met de bedoeling om gedragspatronen te wijzigen of bij te stellen. Een tijd om stil te staan bij jezelf en je zwaktes. Een soort retraite, zelfreflectie. Zo is het een oude traditie die weer terug lijkt te komen; men vult het op allerlei manieren in: sober eten, sober leven, stilte creeeren.
In de kerk is het de tijd die we onderweg zijn naar Jeruzalem waar de laatste dagen van Jezus aanbreken voordat hij sterft.  Je probeert de betekenis van zijn verhaal een plek te geven in je eigen leven.
De gewone tijd wordt even onderbroken door een andere tijd. De tijd van doortikkende klokken wordt vervangen door een trage tijd. Zo komt er ruimte voor nieuwe gedachten, kracht, inspiratie, moed. Allemaal paaseitjes die met Pasen openbreken.  Doe je handen maar open en wie weet wat er in valt.
vastentijd 2018

 

Over ladders en tonen

Kerst en muziek horen bij elkaar. Iedereen heeft zo zijn favoriete liederen vol engelen, stallen en jingle bells. De meningen lopen uiteen. Het kerstvolkslied: Ere zij God (staande gezongen aan het eind van de kerstnachtdienst) is voor de een terugkerende muzikale kwelling, voor de ander het absolute hoogtepunt.
Lukas, de kerstevangelist bij uitstek, houdt ook van zingen. Hij componeert het oudste kerstlied: Gloria in Excelsis Deo. Dat wordt door de engelenlegerscharen uit volle borst ingezet. Maar het lied van Maria is daar al aan voorafgegaan. En dat is niet bepaald een wiegeliedje zoals je zou verwachten van deze bescheiden moeder Gods. Integendeel: het is een stevig protestlied, een krachtig loflied. Vol enthousiasme bewegen de noten zich van hoog naar laag op hun ladder. Armen worden verheven, rijken verlaagd. Volle handen voor de armoedzaaiers, lege handen voor de miljonairs. God die vanuit den hoge naar beneden kijkt. Hopeloze hoop. In het Oude Testament zong een andere aanstaande moeder ongeveer hetzelfde lied. Zij hoopte ook op een betere wereld met een andere inkomensverdeling.
Toch verandert er wel iets als Maria haar lied zingt. Het is het begin van een radikaal ander Godsbeeld. Met de noten kukelt God ook van de ladder naar beneden. Alsof hij zich te diep naar beneden boog.
En sindsdien is God op aarde om daar niet meer weg te gaan. Daar baant hij zich een weg met zijn hopeloze grote hoeveelheid ontferming en barmhartigheid. Je komt hem of haar tegen in het kind dat Jezus wordt genoemd en daarna in mensen als die door heilige geest bewogen anderen helpen zonder er iets voor terug te verwachten. Of je komt hem tegen in een roos die zomaar bloeit, “om niet”. Of in een moment van verrukking op de rommelmarkt in Groet. Of is dat al te aards? Nou vooruit, ik zeg het deftig: je komt hem/haar tegen als een mensenleven een moment lang oplicht, als een ster in de kosmische leegte. God bestaat niet meer als “God” maar wel als roos, mens, geschenk, ontmoeting. Overal waar het leven in goedheid of schoonheid wordt bevestigd, al is het maar voor een moment.

Deze gedachten kwam ik tegen in het boekje van de theoloog John D. Caputo: Hopeloos hoopvol. Het gaat met me mee omdat ik wel wat van die hoop kan gebruiken in een hopeloze wereld. Overbodig is ze niet want af en toe helpt het je om die roos te zien of het geschenk dat je buurvrouw je geeft “om niet”. Of…
Hopeloze hoop, dat wens ik u met handenvol toe in 2018.
december 2017

 

Een verhaal bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Meneer Pomeroy was al oud. Maar wat had hij veel gedaan in zijn leven. Ontdekkingsreiziger, verhalenverteller, dichter, hij had ook willen zingen maar dan liepen de mensen weg. En toen dacht hij: nu stop ik en ga ik rustig zitten en een beetje mijmeren. Maar als hij zo zat werd hij toch onrustig. Hij wilde zo graag nog reizen, mensen ontmoeten, dingen zien. En met zijn oude lijf ging hij toch nog een keer op reis. Een stok, handschoenen en  hoed, een vlieger (want hij hield zo van de wolken), een zwembroek (want hij hield zo van de zee), en zijn cello (want hij hield zo van Bach) . Zoveel als hij nog kon dragen. Hij reisde en voelde zich vrij. Hij ontmoette nieuwe mensen en dieren. Maar toen op een herfstdag was hij zo moe dat hij tegen een boom aan ging zitten en dacht: ik ziet hier goed onder die beuk. In het bos, niet ver van de zee. Zo is het wel goed. Maar ik wil zo graag iedereen en alles bedanken. Hij dacht …

Ik weet het. Ik ga mezelf uitdelen. En daar begon hij. Eerst gaf hij zijn knoopsgat weg aan een  bloem. Want de bloemen hadden hem opgefleurd zodat de meisjes naar hem keken. En toen zijn handschoenen als slaapzak voor de zeesterren. En toen zijn stok als steuntje voor de berkenboom. En toen zijn hoed aan het hertengewei zodat het hert op een jager leek en niet werd doodgeschoten. O ja, zijn cello. Die gaf hij aan het hele bos om ’s nachts op te spelen als de uilen huilden. En toen…gaf hij zijn lichaam weg.

Dat klinkt misschien een beetje raar maar als je gaat sterven heb je dat niet meer nodig. Zijn armen gaf hij aan een oude boom met weinig takken, zijn benen aan een verdwaalde zeemeermin, zijn oren aan de schelpen op het strand.. Zijn glimlach aan de oude mensen op de bankjes voor de kerk. En toen had hij alleen nog zijn dromen. Die gaf hij aan de kinderen.
Hij vroeg de wind om ze naar hen toe te blazen als ze naar school fietsten of door het open raam als ze in bed lagen. Ach, dacht meneer Pomeroy: als je jezelf uitdeelt is sterven niet zo moeilijk… En eigenlijk is hij ook nooit echt weg, meneer P. De wind en de oude mensen, de kinderen en de zee, ze praten over hem tot op de dag van dit verhaal.
november 2017

 

Week van de eenzaamheid

Eenzaamheid is er in soorten en maten: voor elk wat wils. Sociale eenzaamheid, existentiele eenzaamheid, kortdurende, langdurende eenzaamheid. Eenzaamheid is vaak onzichtbaar want genant. Je wilt niet zeuren, je wilt geen loser zijn.

Bij Jezus worden eenzame mensen zichtbaar. Je struikelt over de verhalen waarin ze een rol spelen. Lukas (7: 36-50) schrijft bijvoorbeeld over een vrouw zonder naam. Ze wordt alleen zondares genoemd. Ze is anders. Ze leeft niet naar de nette gewoonten van nette mensen. Misschien was ze de prostituee waarvoor ze vaak gehouden is, misschien was ze gek: manisch depressief, borderline, misschien asociaal, verslaafd, hoe dan ook raar, anders. Ze is als een vrouw zonder hoofddoek in Saoedi Arabie.

Het speelt zich af in het huis van Simon de Farizeeer waar Jezus te gast is: hapje meeprikken, een goed gesprek over God-iets-of-niets.
Maar zij komt binnen met een fles vol olie, huilend.  En dan gaat ze ook nog de voeten van Jezus zalven. Vreemde toestand natuurlijk maar ik beperk me in dit stukje tot de houding van Simon. Normaal gesproken laat hij zo’n raar mens verwijderen. Zulke mensen passen niet in zijn leven, vormen een smet op zijn blazoen. Nu moet hij gegeneerd toekijken hoe zijn gast zich laat verwennen.

Simon is niet slecht. Maar Jezus legt in dit verhaal wel zijn gespletenheid bloot. Simon hongert naar een goed gesprek over God en is tegelijk blind voor deze vrouw. Lezen over God, leven zonder liefde. Wat is groter eenzaamheid?

Kunnen deugdzaamheid en geleerdheid je relatie tot God in de weg staan? De concrete God van de balsemolie?

In een aantal steden in Nederland werken dichters voor de Stichting Eenzame Uitvaart. Ze maken een gedicht voor iemand die in volstrekte eenzaamheid is gestorven. De dichter doet zijn best iets van het levensverhaal van de overledene te achterhalen. Hem of haar zichtbaar te maken. Dit is een gedicht voor een naamloze Amsterdammer gevonden in de Albert Cuypstraat. Een man zonder papieren,  illegaal. Het gedicht stelt een vraag.

Sans-papiers

In dit gedicht is niet aan mij gedacht.
Wat zou het ook? Die vreemde in de tram,
die man daar in die witbeslagen ruit
ben ik. Een vlek. Een veeg. Nog niet gewist
en als de dood te worden uitgelicht.

Wat als ik doodleuk de Messias was
en hier op deze tramlijn liefde bracht?
In dit gedicht is niet aan mij gedacht.
Vlak voor het eind werd ik geschrapt. De Dam,
het Spui, de Albert Cuyp. Ik moest eruit.
(Menno Wigman)

oktober 2017

 

Vakantie

Ik heb weer eens een digitaal fotoalbum gemaakt. Deze keer van mijn reis naar Engeland. Veel ‘grazige weiden, waat’ren der rust en schapen’, maar geen ‘herders’ gezien. Beetje saai misschien om een fotoalbum mee te vullen, maar de herinnering blijft en het is wel mooi om doorheen te lopen.
Er is een reclame voor fotoalbums. Daarin wordt uitgelegd hoe je een album moet maken en hoe je kunt suggereren dat je een supervakantie had ook als die beroerd was. In deze reclame gaat het over regenvakanties die in zonvakanties veranderen. Wolkjes er af knippen, de stress eruit en alleen vrolijk gelach op de top van de berg. In mijn geval plak ik woest aantrekkelijke herders tussen de schapen. Maar de mooiste vakantieverhalen gaan altijd over wat misging. Dat onthoud je. Hoe ik verdwaalde in een donker bos vol naaldbomen en hoe mijn dappere zoon ons een weg moest hakken en hoe we elkaar de schuld gaven. ’s Avonds haalde ik onder de douche nog de dennennaalden weg.

Het streven naar perfectie is echt iets van deze tijd. Aan plastische chirurgie kun je verslaafd raken. Het is net als met schoonmaken: heb je het ene vlekje weggewerkt, zie je alweer het volgende. Maakbaarheid is een last. Je moet zoveel beslissen over je uiterlijk, over de datum waarop je aan een kind moet beginnen, levenseinde, wel of geen behandelingen. Keuzestress.
Maakbaarheid staat ook haaks op het wat stoffig geworden woord dankbaarheid. Als je dankbaar bent, gaat het namelijk om iets wat je zomaar ontvangt, gratis. Waar je niet aan hebt hoeven sleutelen of niks voor hoeft terug te doen. Wat je hebt gekregen van God of……
In de psalmen gaat het voortdurend over dankbaarheid. Maar wat die dankbaarheid anders maakt dan de plastic jubel van het album  is dat ze altijd samen gaat met de klacht. Licht is niet zonder donker verkrijgbaar. De psalmen zijn geen lieve versjes, maar gedichten van mensen die het moeilijk hebben in het leven. Maar altijd volgt ergens in het lied een regel van dankbaarheid of halleluja.

‘In het leven kan het zo gaan dat je teleurgesteld wordt: in mensen, in de liefde van je leven. Het woord God zegt je niets meer, de kerk blijkt een plek van zelfingenomen mensen, die voortdurend hakketakken over niets. Het liefst wil je weglopen. Wijsheid is: de waarheid accepteren. Moed is: doorgaan met leven, desondanks. En geloof is: ontdekken dat je, in het diepst van je ziel, in het hart van wie je bent, bewogen wordt om voor het leven dankbaar te zijn.’ (aangepast citaat uit Mijn heldere afgrond, Christian Witman).

 Dat je bewogen wordt tot dankbaarheid. Alsof er iets in je werkt, een goddelijk motortje…..Maar misschien moet je het wel zelf aanzetten. Door bijvoorbeeld psalm 23 met een krakende stem te zingen op je ziekbed; van grazige weiden en waat’ren der rust en daar in de verte, ja echt, een goede, stoere herder.
augustus 2017

Iona

In mei was ik in het klooster op het eiland Iona. Op het programma stond een rondleiding.
Ik verwachtte een gids met een lijstje af te werken bezinswaardigheden. Het ging heel anders.
We werden onze eigen gidsen en op pad gestuurd met opdrachten. Al onze zintuigen moesten
we inzetten: muren voelen, kloostergeuren opsnuiven, op het gras gaan liggen en ontdekken
wat een wereld aan kleine bloemetjes en mosjes daarin schuilgaan. Zo ontdekten we meer dan anders door
onze pas te vertragen en al onze zintuigen in te zetten. Alles kreeg een extra dimensie.

Judith Herzberg heeft een gedicht geschreven waarin zij dit verwoordt.
Het gedicht  wordt voorafgegaan door een citaat:
Lord cleare my misted sight that I May hence view thy Divinity.

Over een wesp
Ik geloof niet zo in god, wel
ken ik soms een veel te groot gevoel
naar aanleiding van kleinigheid.
Misschien is dat wat overblijft
als je een wesp zo nauw beschrijft
en zo de afwerking bekijkt
dons satijn en bombazijn
van zo’n verstijvend lijfje
en weet dat het geen wonder is
of als je het een wonder noemt
je zelf, je oog, je medeleven
ook onder “wonder” mee mag doen.

Of je het nou over god hebt of niet, door zo te kijken kom je bij hetzelfde resultaat uit.

In de zomer heb je de kans om je pas te vertragen en te gaan kijken of ruiken of voelen.
Liever geen wesp voelen maar dan toch wel een rups. Die wordt door de snelle wielrenner platgereden
op het snelle fietspad van beton. De wandelaar kan de rups omzeilen en het wonder ontdekken.

In de protestantse kerkdienst gaat het er ook vaak weinig zintuiglijk aan toe.  De oren en het “rationele deel van de geest” werken zich een slag in de rondte terwijl neus en ogen, smaak en tastzin in slaap suffen. Vandaar ook dat bijbelverhalen vaak met weinig verbeeldingskracht  worden verteld en gehoord. Hoe de wijn op de bruiloft van Kana smaakt of ruikt? En welke kleur ze heeft? Hoe de opluchting van het bruidspaar voelt als water verandert in wijn? Geen idee. Wat is er veel te winnen als we alle zintuigen zouden gebruiken, achter de woorden leerden zien en ruiken. Daar heb je geen beamer voor nodig. Die heeft te weinig fantasie.

En als in een kerkdienst avondmaal gevierd wordt, kan het dan ook zintuiglijker? Ik ben er nog niet uit hoe. Een complete maaltijd? Dansen in plaats van schuifelen? Wijn die goed smaakt? Vredeskussen in plaats van een handdruk? Ik vrees dat dat laatste nog niet haalbaar is.
Maar het zou er wel spannend van worden…wie wat wat je aan wonderen zou ontdekken.
mei 2017