Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Thema: Helden

Wanneer ben je een held? Is dat in iedere tijd verschillend of zijn er vaststaande heldeneigenschappen?

In de woestijn legt Jezus zijn proeve van bekwaamheid af. Wat voor held wil hij zijn? Weerstaat hij de verleiding om  machthebber, aanbeden ster, of wonderdoener te worden? Wie wil hij zijn? Op het schilderij van Duccio di Buoninsegna uit 1255, wordt Jezus voorgesteld als een vastberaden held die de duivel de deur wijst. De engerd druipt af. In deze serie komen helden en heldinnen uit de bijbel en uit onze tijd aan het woord. Ze zetten ons op een spoor van ware helden. Een hulpmiddel om uiteindelijk zelf, met je eigen beperkingen en mogelijkheden heldhaftig te durven zijn.

 www.kerkomroep.nl zoekterm Schoorl

 

 

 

Orde van dienst

Zondag 21 maart 2021, 10.00 uur 
Vijfde zondag van de 40dagentijd

Thema: Helden

met: voorganger ds. Cocky Groot *ambtsdrager van dienst: Mieke ten Pierick  *orgel:Bert Huibers  *blokfluit: Henriette Henskens

Orgelspel
De klok slaat 10 uur
Welkom
Lied 328: Gij wacht op ons
gesproken tekst ondersteund door orgel
Begroeting en gebed
Muziek blokfluit
Waar gaat het over

lezing – Lucas 15: 11-20 
Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader,
geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder
hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land,
waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had
uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te
lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn
varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te
eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners
van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn
vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik
ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw
dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.


Muziek blokfluit

lezing – Lucas 15: 20 b t/m 32
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af,
viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd
tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar
de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe
hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het.
Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek
en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De
knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf
geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet
naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei
tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u
mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld
aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem: “Mijn
jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet
anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen.
Hij was verloren en is teruggevonden.”’


Lied 785: Steun in de rug
O
verweging
Muziek blokfluit
Mededelingen
Gebeden
Slotlied 425: Vervuld van uw zegen
Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 maart Een held op een ezel. Maar….  in deze dienst horen we ook het verhaal van een held die wel op een paard zat, maar toch ‘anders’ was. Zijn standbeeld vind je in Amerika en hij heette Robert Gould Shaw. Alleen op you tube te zien en te beluisteren. Zie link vanaf zondag 28 maart om 9.00 uur op deze pagina

2 april Goede Vrijdag Maria, moeder die trouw blijft. Ds Lettie Oosterhof
In deze dienst speelt ook Irene van den Heuvel, cello

4 april Pasen Vrouwen die niet wijken. Ds Lettie Oosterhof

 

 

Ga naar de bovenkant