Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Zondag 21 februari 2021
Eerste zondag van de veertigdagentijd met thema:  Wie is jouw held?

Wanneer ben je een held? Is dat in iedere tijd verschillend of zijn er vaststaande heldeneigenschappen?

In de woestijn legt Jezus zijn proeve van bekwaamheid af. Wat voor held wil hij zijn? Weerstaat hij de verleiding om  machthebber, aanbeden ster, of wonderdoener te worden? Wie wil hij zijn? Op het schilderij van Duccio di Buoninsegna uit 1255, wordt Jezus voorgesteld als een vastberaden held die de duivel de deur wijst. De engerd druipt af. In deze serie komen helden en heldinnen uit de bijbel en uit onze tijd aan het woord. Ze zetten ons op een spoor van ware helden. Een hulpmiddel om uiteindelijk zelf, met je eigen beperkingen en mogelijkheden heldhaftig te durven zijn.

 

Voorganger: Lettie Oosterhof, organist Leen Koning, blokfluit Henriette Henskens, ouderling en lector Iris Oosterveld, koster Anneke Maijer en Frans Maijer

Muziek voor de dienst

De klok slaat 10

Welkom

Stilte

Lied 215: 1,4,5,6,7

Begroeting en gebed

Solo blokfluit door Henriette Henskens

Waar het over gaat

Lezing: Matteus 4: 1-11  Jezus in de woestijn
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

 

Solo blokfluit Henriette Henskens

Preek    Zoek de held

Zoek de held, August Landmesser, kopieer de link:
https://www.businessinsider.com/german-refused-nazi-salute-landmesser?international=true&r=US&IR=T

Solo orgel

Mededelingen

Gebeden  en Lied 27a

Zegen en muziek na de dienst

Wie is een held?

28 februari Sifra, Pua en Mirjam die de toekomst ontsluiten voor een heel volk.
7 maart Abigail de vrouw die de wil van haar man aan haar laars lapt.
14 maart Jezus die de boze geesten het zwijgen oplegt.
21 maart De zoon die niet bang was om zijn eigen fouten toe te geven.
28 maart Een held op een ezel en een held te paard.
2 april Goede Vrijdag Maria, moeder die trouw blijft.
4 april Pasen Vrouwen die niet wijken.

Ga naar de bovenkant