Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Vijfde zondag na Pasen, 9 mei 2021

Voorganger: Lettie Oosterhof

Organist” Leen Koning en zang: Eric Taanman
Lector: Iris Oosterveld

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

 

Muziek

De klok slaat 10

Welkom en stilte

Aanvangswoord en gebed

Lied 217: 1,2,3

Waar gaat het over?

In de verhalen tussen Pasen en Pinksteren “verschijnt” Jezus aan de leerlingen. Soms is er herkenning, soms niet. De verhalen maken je duidelijk hoe je anders kunt leren kijken. Een andere werkelijkheid kunt gaan zien in de gewone. Achter de dingen kunt gaan zien. Je eigen perspectief wordt verruimd. Een voorbeeld daarvan is het gedicht van Leopold. Er ligt op straat een dode hond te vergaan. Voorbijgangers zien dat en keren zich vol afschuw af. Maar Jezus ziet anders en merkt op: “Zijn tanden zijn als paarlen wit”. (Jezus die door de wereld ging, J.H. Leopold 1865-1925)

Dat is het andere kijken van Jezus en na Pasen probeert hij dat over te dragen aan de leerlingen. Ze oefenen vast als ze hem zien verschijnen.

Lezing: Matteus 28: 16-20

Zending van de leerlingen  De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Muziek

Overweging

Lied 1000

Mededelingen

In Memoriam

Lied 23a: 1 en 5

Gebeden

Slotlied 943: 1,3,4

Zegen

Ga naar de bovenkant