Laden Evenementen

Zondag, 24 februari 2019 om 10.00 uur in de Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AA Schoorl

Verhaaldienst: Wat voor mens wil je zijn?

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Bert Huibers, orgel en piano

Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan: ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd interesseerde me nog. Met leegte, alleen maar gapende leegte om mij heen moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achtervolgde: Jij, jij Marcus, wat voor mens wil je zijn?

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst vertelt hij, bij monde van Hans Bouma, zijn verhaal, Wat voor mens wil je zijn? Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Bert Huibers muzikaal deelneemt.

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).