Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Orde van dienst zondag 13 juni 2021,

10 uur in het Witte Kerkje in Groet

 

Voorganger: Prof. Dr. Wessel Stoker                                

Organist: Willem Leegwater

ambtsdrager van dienst en lector: Ton Peters                 

 Koster: Ben Leeuwenburg

 

 

Muziek

De klok slaat 10 uur

Welkom

Moment van Stilte

Aanvangslied: Ps. 92:1,2,3 – Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst

Aanvangswoord en Groet

Woord en muziek

Lied 298 – Eeuwige, onze God

Dienst van het Woord

Gebed

Bijbellezing(en):

-Ezechiël 17: 22-24

Dit zegt God, de HEER: ‘Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.’

-Marcus 1: 14,15;

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:  kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. ‘

-Marcus 4: 26-34

En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.

Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hem, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

Lied 923 – Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Overdenking

Meditatieve muziek

Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen en collectedoelen

1e collecte: diaconaal – PKN-missionair werk – Aanloophuis De Steiger te Alkmaar biedt een veilige plek, een luisterend oor en ontmoeting en is een brug naar hulpverlening.

2e collecte: voor onderhoud van onze kerken en de kosten van de eredienst.

Slotlied: 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Wegzending en Zegen (afgesloten met het zeggen van 3x Amen door de gemeente)

 

 

 

 

 

Ga naar de bovenkant